Hej Jobb

Hej Jobb

Paket:
air.com.dofi.hejjobbiphone
Downloads:
10K
Größe:
22 MB
Erforderliche android-version::
4.0 oder höher
Aktualisiert:
26. Jan 2017
15
Letzte version:
1.0
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

Träna samtidigt upp en grundläggande läs- och skrivförmåga. Appen ger snabb återkoppling och det finns alltid möjlighet att se det rätta svaret via en hjälpfunktion. Appen är främst gjord för vuxna andraspråksinlärare som även har behov av alfabetisering. Först tränar man upp ett ordförråd och därefter arbetar man med ordens innehållande ljud och bokstäver.

Kommentare

Ähnlich

Apps von Do-Fi