Route2school

Route2school

Paket:
com.dhcollator.routetoschool
Downloads:
500
Größe:
7.1 MB
Erforderliche android-version::
4.4 oder höher
Aktualisiert:
16. Okt 2018
Letzte version:
1.0
Kostenlose Download

Route2school is een digitale applicatie waarmee kinderen, ouders, leerkrachten, jeugdverenigingen, gemeenten, etc. Mobiliteitsknelpunten op schoolroutes kunnen melden. Vervolgens brengt de applicatie ook het verplaatsingsgedrag van leerlingen in kaart.

Kommentare

Ähnlich

Apps von IMOB