Bucha học tiếng Anh

Bucha học tiếng Anh

Từ vựng, Giao tiếp, Ngữ pháp
Paket:
com.teamhoppi.buen
Downloads:
500K
Größe:
42 MB
Erforderliche android-version::
4.1 oder höher
Aktualisiert:
6. Sep 2019
37K
Letzte version:
6.5.3
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

Bucha học tiếng Anh là game học tiếng Anh tốt nhất với phương pháp học mới vô cùng hiệu quả và thú vị: HỌC MÀ CHƠI - CHƠI MÀ HỌC. Người học sẽ chơi game và vượt qua những câu hỏi từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh thông dụng giúp trau dồi vốn từ vựng, luyện phát âm tiếng Anh chuẩn và luyện nghe để nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh.

Kommentare

Apps von Anh Pham