Рецепти

Рецепти

Paket:
ai.mobile.recipes
Downloads:
100K
Größe:
7.1 MB
Erforderliche android-version::
2.3 oder höher
Aktualisiert:
14. Jan 2017
1,8K
Letzte version:
2.0.5
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

Новата версия н Рецепти е вече тук! Апликацията е изцяло пренаписана и с тотално нов дизайн - по този повод решихме да прескочим подверсиите и направо да преминем към версия 2. Обновената апликация е много по-достъпна и функционална от оригинала, като запазва най-добрите му черти и прилага нови похвати отговарящи на най-добрите практики при създаването на мобилни приложения.

Permissions required by Рецепти v. 2.0.7

Commonly used:
  • Save files to external storage
  • Access data stored on external storage
  • Prevent device from going to sleep

Kommentare

Ähnlich