10 Minut dla Zdrowia

10 Minut dla Zdrowia

Paket:
pl.ehsol.tenminutes
Downloads:
100
Größe:
86 MB
Erforderliche android-version::
4.1 oder höher
Aktualisiert:
5. Aug 2016
4
Letzte version:
1.0
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

Narzędzia stworzone w celu umacniania potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat poprzez: zwiększenie poziomu aktywności fizycznej, - utrwalanie przekonania o osobistej odpowiedzialności za zdrowie, - kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej i dbałości o ciało.

Kommentare

Ähnlich

Apps von EHSolutions