ترجمه فارسی به انگلیسی-جدید

ترجمه فارسی به انگلیسی-جدید

Paket:
com.maxapps.Translate.farsitoenglish
Downloads:
100K
Größe:
3.7 MB
Erforderliche android-version::
3.0 oder höher
Aktualisiert:
21. Feb 2018
514
Letzte version:
2.1
Alter:
Jeder
Kostenlose Download

ترجمه فارسی به انگلیسی. این نرم افزار رایگان قادر به ترجمه کلمات و متن از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است. بهترین نرم افزار برای ترجمه آسان و سریع است که می تواند مانند یک فرهنگ لغت استفاده می شود. اگر شما یک دانش آموز، توریستی و یا مسافر هستند، و به شما کمک خواهد برای یادگیری زبان! این ترجمه دارای ویژگی های زیر: ترجمه کلمات و جملات. ترجمه از کلیپ بورد.

Kommentare

Apps von MaxApps